Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
4 Lis 2019

Opublikowaliśmy projekt wytycznych przestrzennych na rzecz Osiedla kompletnego

Zapraszamy na konsultacje projektu wytycznych przestrzennych na rzecz Osiedla kompletnego dla czterech jednostek urbanistycznych.

Spotkania konsultacyjne

Formularz opinii | 4–24 listopada 2019 r.

Informacje o projekcie i odnośnik do mapy Osiedla kompletne »


25 Wrz 2019

Udostępniamy mapę i wyszukiwarkę lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.
Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającą adresowi zamieszkania, siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Mapa z wyszukiwarką lokali wyborczych do wyborów parlamentarnych 2019 »


12 Wrz 2019

Decyzje architektoniczne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowaliśmy dwie nowe mapy: Decyzje architektoniczne i Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje architektoniczne » zawierają wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa. Można w niej m.in. zobaczyć sprawy związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » zawierają sprawy prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Więcej informacji można uzyskać w opisach map.


22 Maj 2019

Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Mapa potencjału solarnego prezentuje bogaty zestaw, szczegółowo opracowanych przez System Informacji Przestrzennej Wrocławia danych, o ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków. Dane w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące prezentowane są w rozbiciu na składowe promieniowanie bezpośrednie (IDH), promieniowanie rozproszone (ISH) oraz promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Poprzez identyfikacje użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o potencjale solarnym wybranego budynku (w watogodzinach) w wybranej formie (w tym interaktywnego wykresu czy raportu z opcją eksportu do wielu formatów - Excel, pdf, xml itp.) oraz o potencjale solarnym wskazanej komórki 1 na 1 metr.

Użytkownicy mają też możliwość weryfikacji potencjału solarnego przykładowego panelu słonecznego poprzez wyrysowanie jego powierzchni na dowolnym dachu. W wyniku otrzymując roczną sumę natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego (IDH) dla narysowanego obszaru. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i zmieniającą się wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Odnośnik do mapy, więcej informacji o mapie potencjału solarnego oraz o interpretacji wyników na niej prezentowanych można znaleźć na stronie o mapie solarnej »

Zważywszy na zaawansowany charakter prezentowanych analiz, gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników mapy do zapoznania się z powyższą stroną. Ułatwi to poprawną interpretacją otrzymywanych wyników.


9 Maj 2019

Wybory do PE. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Wpisanie adresu zamieszkania wyświetla lokalizację przypisanej mu obwodowej komisji wyborczej.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe". Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.
Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.


18 Lut 2019

Aktualizacja mapy demograficznej

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2018.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


21 Gru 2018

Nowa mapa wrocławskich osiedli

W związku z nadal pojawiającymi się nieporozumieniami dotyczącymi faktycznego przebiegu granic wrocławskich osiedli, publikujemy specjalną mapę dedykowaną przede wszystkim ich prezentacji.

Nowa mapa wrocławskich osiedli »

Powyższa mapa jest prezentowana w nowej aplikacji przystosowanej m.in. do ekranów dotykowych i urządzeń mobilnych. Dostępne są na niej dwie warstwy podkładowe (Mapa podstawowa i Ortofotomapa 2018) oraz warstwa z granicami i nazwami osiedli Wrocławia.

Nowa aplikacja zawiera także nowe narzędzia: selekcji, druku, lokalizacji i udostępniania mapy.

Tutaj więcej o aktualnych granicach wrocławskich osiedli »


3 Paź 2018

Udostępniamy wyszukiwarkę komisji wyborczych

Wpisanie adresu zamieszkania wyświetla lokalizację przypisanej mu komisji wyborczej.
Wybory samorządowe 2018 »


6 Wrz 2018

Opublikowaliśmy nową ortofotomapę Wrocławia

Nowa fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 6-7 kwietnia 2018; rozdzielczości terenowa ortofotomapy 4 cm/pixel.
Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z o.o.
W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczna ortofotomapa jest nieco mniej atrakcyjna wizualnie ze względu na czas wykonania - jeszcze przed okresem intensywnej wegetacji. Dzięki temu jednak, w większości zastosowań, jej użyteczność jest istotnie wyższa (rozwijające się liście nie zasłaniają dróg i elementów zabudowy).
W najnowszej ortofotomapie udało się też (dzięki odpowiednim zapisom specyfikacji zamówienia) zmniejszyć efekt „kładzenia” się budynków co poprawiło końcową jakość opracowania.

Powyższa ortofotomapa Wrocławia nie jest ortofotomapą w rozumieniu rozporządzenia MSWiA „w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Tym samym nie wchodzi w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie posiada formalnych atrybutów przysługujących elementom tego zasobu.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2018

Nowa ortofotomapa została też opublikowana jako ogólnodostępne serwisy:
WMS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMSServer?
WMTS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMTS?


28 Cze 2018

Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu terenowe urządzenia sportowe oraz kryte urządzenia sportowe »