Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
9 Marz 2017

Mapa na wybory do rad osiedli Wrocławia

Udostępniamy mapę, wraz z wyszukiwarką, przygotowaną na wybory do rad osiedli Wrocławia. Na mapie publikujemy lokalizację obwodowych komisji wyborczych oraz wyszukiwarkę, która po wpisaniu adresu wyborcy wskaże komisję wyborczą do której jest przypisany.
W przyszłości będzie można także sprawdzić tu nazwiska kandydatów.

Mapa wyborów do rad osiedli »


7 Marz 2017

Udostępniliśmy dane o wysokości budynków i budowli Wrocławia - do pobrania

Od dzisiaj udostępniamy dane o wysokości maksymalnej wszystkich budynków i budowli Wrocławia.
Dane o maksymalnej wysokości poszczególnych obiektów zostały przypisane do centralnego punktu budynku/budowli.
Zbiór (w formacie shp) został przygotowany na podstawie pomiarów LIDAR-owych wykonanych w roku 2015.

Dane o wysokości budowli i budynków (shp) »


7 Luty 2017

Aktualizacja mapy demograficznej

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2016.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


6 Luty 2017

Dział SIP Wrocławia udostępnia wykonane przez siebie narzędzia przetwarzania danych i usług przestrzennych

Dział Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, oprócz opracowywania i pozyskiwania nowych danych przestrzennych i map, wykonywania analiz przestrzennych, utrzymania i rozwoju SIP Wrocławia, opracowuje na potrzeby jednostek gminy Wrocław narzędzia do pracy z danymi przestrzennymi.

Niektóre z tych narzędzi, z racji swej potencjalnej użyteczności także dla innych użytkowników, uznaliśmy za warte warto publicznego udostępnienia.

Pierwsze z nich to rozszerzenie (add-in) do wyszukiwania ulic i adresów Wrocławia w aplikacji ESRI ArcGIS Desktop (ArcMap).

Rozszerzenie pozwala na wyszukiwanie ulic i adresów we Wrocławiu w aplikacji ArcMap.
Dane pochodzą z aktualizowanej na bieżąco Ewidencji Ulic i Adresów (EMUiA) Gminy Wrocław.

Rozszerzenie wymaga dostępu do internetu, bazując na publicznej usłudze sieciowej zlokalizowanej pod adresem:
http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/

Plik rozszerzenie oraz szczegóły na temat jego instalacji i reguł wykorzystania można znaleźć na tej stronie »

Kolejne to niewielkie narzędzie do konwersji danych pochodzących z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK).

W systemie tym rejestrowane są zdarzenia zgłoszone Policji, zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

Narzędzie zostało udostępnione w związku z, kierowanymi do SIP Wrocławia, prośbami różnych jednostek administracji publicznej o wsparcie w przetwarzaniu danych SEWIK.

Plik wykonywalny i reguły jego wykorzystania można znaleźć tej stronie »

Jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla tych jednostek administracji publicznej, które (na podstawie porozumienia z Policją) posiadają dostęp do danych SEWIK.
SIP Wrocławia w żaden sposób nie pośredniczy w pozyskiwaniu danych z systemu SEWIK.


20 Gru 2016

Weryfikacja mapy rowerowej Wrocławia

W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy "Weryfikację mapy rowerowej Wrocławia".

W mijającym roku oficer rowerowy wraz z fundacją ePaństwo dokonali inwentaryzacji tras rowerowych oraz rowerowej infrastruktury Wrocławia. Dane te naniesiono na mapę i zwrócono się z prośbą do Wrocławian o ich weryfikację. Więcej informacji dostępne tutaj ».

Na zgłoszenia odnośnie tras, stacji roweru miejskiego i zadaszonych parkingów czekamy do końca roku. Zapraszamy do udziału.


20 Gru 2016

Nowe dane demograficzne

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2015.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


23 Wrze 2016

Opublikowaliśmy kolejne analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne, obiekty upowszechniania kultury, obiekty imprez plenerowych oraz widowiskowe obiekty kultury »
30 Sier 2016

Dodaliśmy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Dodaliśmy nowe warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu poradnie medyczne oraz szpitale »
3 Sier 2016

Adresy i ulice w postaci nowej usługi typu WFS

W ramach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia udostępniliśmy kolejną usługę typu WFS. Pozwala ona na pobieranie i przeglądanie punktów adresowych oraz osi ulic ze zbioru Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów Wrocławia.
Adres usługi - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/WFSServer?
Dane prezentowane w ramach tej usługi aktualizowane są na bieżąco.
21 Lip 2016

Udostępniamy szczegółowe informacje o przeznaczeniach terenów MPZP i Studium zagospodarowania na mapach SIP Wrocławia oraz szereg gotowych analiz ustaleń MPZP

Od dzisiaj dostępne są na naszych mapach szczegółowe, zagregowane informacje o przeznaczeniach terenów w miejscowych planach » i studium zagospodarowania »
Dokładna instrukcja wyświetlania zestawień przeznaczeń dla terenu mpzp lub studium znajduje się tutaj MPZP » i tutaj Studium »

Wymienione wyżej zasoby są efektem wieloletnich prac zespołu SIP Wrocławia nad standaryzacją ustaleń MPZP oraz bazodanową formą ich zapisu i agregacji. Prace te pozwoliły m.in. na opracowywanie i publiczne udostępnienie (także od dzisiaj) szeregu predefiniowanych analiz ustaleń mpzp dla całego obszaru miasta:

Dodatkowo publikujemy informacje o: wyłożeniach MPZP do publicznego wglądu, możliwości składania wniosków do MPZP oraz zaskarżeniach, rozstrzygnięciach nadzorczych, itp. zdarzeniach w związku z MPZP.

Od dzisiaj też nas naszych mapach miejscowych planów zaznaczane będą specjalną ikoną najnowsze przestąpienia i uchwalenia MPZP.