Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
2 Paź 2017

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu nowego Studium Wrocławia

Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz do otwartych dyskusji na jego temat.

Od 2 października rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi. Projekt udostępniany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury. Ponadto, 11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, odbędą się dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura. Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada 2017 r.

Mapa Projekt Studium 2017 »


7 Wrze 2017

Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu pomoc społeczna oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania »
9 Maj 2017

Wrocław odstąpił od realizacji umowy na ortofotomapę

Z uwagi na, wynikające z braku wymaganych warunków atmosferycznych, opóźnienie w wykonaniu nalotów, Gmina odstąpiła od wykonania umowy na ortofotomapę »
Zgodnie z specyfikacją przetargu naloty winny być wykonane do 15 kwietnia 2017.

W opinii zamawiającego, wykonanie ortofotomapy o, określonych w SIWZ, wysokich parametrach technicznych, w okresie silnego rozwoju wegetacji roślin nie leży w interesie publicznym.

Zamawiający nie wyklucza możliwości rozpisania nowego przetargu na ortofotomapę, na nowych warunkach.


5 Maj 2017

Publikujemy mapę Gminnej Ewidencji Zabytków

Opublikowana mapa prezentuje, poprzez funkcje identyfikacji obiektów, szczegółowe informacje o obiektach zabytkowych oraz ich zdjęcia.
Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków »


26 Kwie 2017

Opublikowaliśmy Mapę Rowerową Wrocławia

Mapa rowerowa Wrocławia prezentuje zaktualizowane i zweryfikowane dane o infrastrukturze rowerowej w postaci: tras rowerowych (z rozbiciem na rodzaje), zadaszonych parkingów rowerowych oraz lokalizacji stacji roweru miejskiego.
Mapa Rowerowa Wrocławia »

Dodatkowe powyższe dane udostępniamy także do pobrania i swobodnego wykorzystania, w postaci spakowanych plików shp »


19 Kwie 2017

Projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia

Opublikowaliśmy projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.
Tutaj projekt nowego studium na mapie interaktywnej »
Tutaj: dodatkowe informacje, rysunki do pobrania, tekst oraz Karty Jednostek Urbanistycznych »


24 Marz 2017

Podpisanie umowy na nową ortofotomapę Wrocławia

W wyniku rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu, 15 marca 2017 została podpisana umowa na wykonanie zdjęć lotniczych i nowej ortofotomapy Wrocławia oraz aktualizację numerycznego modelu terenu.

Nowa ortofotomapa będzie miała dokładność 5 cm/m2 i zostanie wykonana dla światła widzialnego (RGB) oraz dla bliskiej podczerwieni (CIR).

Wykonawcą nowej ortofotomapy jest firma Geomar S.A.
Wartość umowy wynosi 405.900 zł (brutto)

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć na tej stronie »


14 Marz 2017

Udostępniamy dane o wodach powierzchniowych Wrocławia

Udostępniamy do pobrania dane o rzekach, ciekach wodnych i zbiornikach wodnych w granicach Wrocławia.
Zbiór (w formacie shp) jest aktualny wg. stanu na rok 2015.

Dane o wodach powierzchniowych Wrocławia (shp) »


9 Marz 2017

Mapa na wybory do rad osiedli Wrocławia

Udostępniamy mapę, wraz z wyszukiwarką, przygotowaną na wybory do rad osiedli Wrocławia. Na mapie publikujemy lokalizację obwodowych komisji wyborczych oraz wyszukiwarkę, która po wpisaniu adresu wyborcy wskaże komisję wyborczą do której jest przypisany.
W przyszłości będzie można także sprawdzić tu nazwiska kandydatów.

Mapa wyborów do rad osiedli »


7 Marz 2017

Udostępniliśmy dane o wysokości budynków i budowli Wrocławia - do pobrania

Od dzisiaj udostępniamy dane o wysokości maksymalnej wszystkich budynków i budowli Wrocławia.
Dane o maksymalnej wysokości poszczególnych obiektów zostały przypisane do centralnego punktu budynku/budowli.
Zbiór (w formacie shp) został przygotowany na podstawie pomiarów LIDAR-owych wykonanych w roku 2015.

Dane o wysokości budowli i budynków (shp) »