Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
20 Gru 2016

Weryfikacja mapy rowerowej Wrocławia

W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy "Weryfikację mapy rowerowej Wrocławia".

W mijającym roku oficer rowerowy wraz z fundacją ePaństwo dokonali inwentaryzacji tras rowerowych oraz rowerowej infrastruktury Wrocławia. Dane te naniesiono na mapę i zwrócono się z prośbą do Wrocławian o ich weryfikację. Więcej informacji dostępne tutaj ».

Na zgłoszenia odnośnie tras, stacji roweru miejskiego i zadaszonych parkingów czekamy do końca roku. Zapraszamy do udziału.


20 Gru 2016

Nowe dane demograficzne

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2015.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


23 Wrze 2016

Opublikowaliśmy kolejne analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne, obiekty upowszechniania kultury, obiekty imprez plenerowych oraz widowiskowe obiekty kultury »
30 Sier 2016

Dodaliśmy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Dodaliśmy nowe warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu poradnie medyczne oraz szpitale »
3 Sier 2016

Adresy i ulice w postaci nowej usługi typu WFS

W ramach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia udostępniliśmy kolejną usługę typu WFS. Pozwala ona na pobieranie i przeglądanie punktów adresowych oraz osi ulic ze zbioru Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów Wrocławia.
Adres usługi - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/WFSServer?
Dane prezentowane w ramach tej usługi aktualizowane są na bieżąco.
21 Lip 2016

Udostępniamy szczegółowe informacje o przeznaczeniach terenów MPZP i Studium zagospodarowania na mapach SIP Wrocławia oraz szereg gotowych analiz ustaleń MPZP

Od dzisiaj dostępne są na naszych mapach szczegółowe, zagregowane informacje o przeznaczeniach terenów w miejscowych planach » i studium zagospodarowania »
Dokładna instrukcja wyświetlania zestawień przeznaczeń dla terenu mpzp lub studium znajduje się tutaj MPZP » i tutaj Studium »

Wymienione wyżej zasoby są efektem wieloletnich prac zespołu SIP Wrocławia nad standaryzacją ustaleń MPZP oraz bazodanową formą ich zapisu i agregacji. Prace te pozwoliły m.in. na opracowywanie i publiczne udostępnienie (także od dzisiaj) szeregu predefiniowanych analiz ustaleń mpzp dla całego obszaru miasta:

Dodatkowo publikujemy informacje o: wyłożeniach MPZP do publicznego wglądu, możliwości składania wniosków do MPZP oraz zaskarżeniach, rozstrzygnięciach nadzorczych, itp. zdarzeniach w związku z MPZP.

Od dzisiaj też nas naszych mapach miejscowych planów zaznaczane będą specjalną ikoną najnowsze przestąpienia i uchwalenia MPZP.


28 Czerw 2016

Nagroda dla Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia został uhonorowany międzynarodową nagrodą SAG (Special Achievement in GIS Award).
Wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom przejawiającym wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS przez Esri Inc. podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania.

Uzasadnieniem dla przyznania nagrody było stworzenie oraz ciągłe rozbudowywanie i udoskonalanie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, dostępnego na stronie www.geoportal.wroclaw.pl »

Szczególnie docenione zostały prace Biura Rozwoju Wrocławia mające na celu udostępnienie danych związanych z planowaniem przestrzennym, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE.
Dostrzeżono również ciekawe analizy oraz narzędzia zbudowane przez zespół ds. SIP, które są używane przez pracowników innych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy komunikat o nagrodzie 2016 SAG Award Winners »


23 Czerw 2016

Nowa wersja serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową wersję serwisu internetowego Systemu informacji Przestrzennej Wrocławia.
Nowe strony są m.in. przystosowane do obsługi za pomocą urządzeń mobilnych (obsługa samych map jest nadal dedykowana dla komputerów dysponujących myszką).
Wraz z nowym serwisem debiutuje wyszukiwarka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zestawienie informacji o wyłożeniach do publicznego wglądu, planach zmieniających, planach w opracowaniu i archiwalnych.
Wszelkie propozycje, uwagi, informacje o ew. błędach prosimy kierować na adres sip@um.wroc.pl.
Stary serwis (już nieaktualizowany) będzie jeszcze przez pewien czas dostępny pod adresem http://geoportal.wroclaw.pl/www/index.shtml


20 Czerw 2016

Udostępnienie ortofotomapy z roku 2014

Dzisiaj udostępniona została ortofotomapa Wrocławia z roku 2014
Mapa ta swoim zasięgiem obejmuje Wrocław w granicach administracyjnych oraz niewielkie obszary gmin sąsiadujących. Rozdzielczość ortofotomapy wynosi 10 cm/pixel.
Udostępniona dzisiaj ortofotomapa dołączyła do prezentowanych dotąd siedmiu ortofotomap miasta. Zbiór ten pozwala na szczegółowy monitoring i analizę następujących we Wrocławiu zmian.


19 Maj 2016

Modernizacja i aktualizacja "Mapy Podstawowej"

W ostatnich dniach zmodernizowana i zaktualizowana została "Mapa Podstawowa"
Dodane zostały takie warstwy jak: obszary lasów, parków i cmentarzy; ścieżki parkowe i cmentarne; obszary ogródków działkowych; tereny sportu i rekreacji (te ostatnie na podstawie danych OpenStreetMap); uwidocznione wybrane funkcje budynków; zmieniona symbolika niektórych elementów mapy.
Dodatkowo całkowicie została wymieniona i zaktualizowana warstwa "Otoczenie Wrocławia". Nowa warstwa jest zdecydowanie bardziej szczegółowa. Od tej chwili będzie ona regularnie aktualizowana na podstawie danych z zasobów OpenStreetMap.