System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

PROFILE WYSOKOŚCIOWE

Zawartośc mapy

Mapa zawiera zsumowane dane o wysokości (nad poziomem morza): terenu, budynków i innych budowli.

Dane wysokościowe pochodzą z, dodatkowo opracowanych w Dziale Systemu Informacji Przestrzennej, pomiarów lidarowych wykonanych na zlecenie GUGiKu. Pomiary lidarowe dla tego projektu zostały wykonane w roku 2019 i taka też jest aktualność danych wysokościowych.

Obsługa profili wysokościowych

Mapa profili oparta jest na odmiennej aplikacji niż pozostałe mapy SIP Wrocławia i wymaga najnowszych wersji przeglądarek, obsługujących standard WebGL (czyli w miarę nowe wersje Firefoxa, Chroma, Internet Explorer wyłącznie w najnowszej wersji 11).

Po uruchomieniu mapy profili należy kliknąć, znajdującą się na środkowej belce ikonę rysowania linii cięcia Ikona pomiar

Linię przekroju wysokości wykonujemy klikając na mapie jej punkt startowy i dwukrotnie klikając punkt końcowy (przekrój może być też linią łamaną, każdy punkt węzłowy łamanej sygnalizujemy pojedyńczym kliknięciem).

Wykres profilu pojawi się w dolnym oknie pod mapą.

Wykres profilu

Przesuwając po wykresie profilu kursorem myszy zobaczymy:
- aktualną wysokość maksymalną nad poziomem morza,
- różnicę w wysokości pomiędzy punktem rozpoczynjącym przekrój, a punktem pomiaru.

Pod wykresem profilu wyświetlana jest wysokość: minimalna, maksymalna, początkowa, końcowa i różnica pomiędzy nimi.