System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MODEL 3D MIASTA

Wymagania

Aplikacja do przeglądania modelu 3D wymaga najnowszych wersji przeglądarek internetowych, obsługujących standard WebGL (czyli w miarę nowe wersje Firefoxa i Chroma; Internet Explorer wyłącznie w najnowszej wersji 11).
Wydajność komputera (procesora, karty graficznej, wielkość pamięci operacyjnej) ma spore znaczenie - na słabych maszynach korzystanie z mapy może być bardzo niewygodne, a nawet powodować resety przeglądarki (szczególnie po dłuższym przeglądaniu).
Aplikacja nie wymaga instalacji jakichkolwiek wtyczek czy dodatków.

Obsługa

Funkcją domyślną są obroty. Wykonujemy je klikając stosowną ikonę Ikona obracania a następnie, przytrzymując lewy klawisz, przesując mysz na mapie (lewo, prawo, góra, dół)
(W trybie tym możliwe jest także przesuwanie lewo-prawo po wciśnięciu środkowego przycisku (kółka) myszy.)

Zbliżanie i oddalanie. Funkcje tą uruchamiamy kliknąwszy ikonę Ikona przesuwania Przesuwając kursor na ekranie do góry (z wciśniętym prawym klawiszem myszy) oddalamy się w płaszczyźnie poziomej mapy, a przesuwając kursor na ekranie na dół przybliżamy się w płaszczyźnie poziomej mapy. Analogiczny efekt uzyskujemy kręcąc kółkiem myszy (od siebie przybliżanie do położenia kursora, do siebie oddalanie).
Przesuwanie na boki wykonuje się analogicznie jak na naszych mapach 2D.
(W trybie tym możliwe jest także obracanie po wciśnięciu środkowego przycisku (kółka) myszy.)

Dostępna jest także wyszukiwarka ulic i adresów (lewy dolny róg aplikacji mapowej), dzięki której najłatwiej można się przemieszczać między odległymi lokalizacjami.

Formatka "Ustawienia" pozwala na zmianę niektórych parametrów aplikacji mapowej. W większości przypadków zmiany owe drastycznie zwiększą zapotrzebowanie na zasoby komputera. Mogą sobie na nie pozwolić tylko użytkownicy najmocniejszych maszyn.

Dostępne skróty klawiaturowe (polecamy - bardzo wygodne):

Zawartość

Warstwa LOD2 (obejmuje ścisłe centrum i wybrane obiekty w mieście np. Halę Stulecia, niektóre charakterystyczne budowle, kościoły) - to warstwa budynków w formie zgeneralizowanej ale z dachami, przyporami itd.
Warstwa LOD1 - to budynki w formie brył wypiętrzonych w obrysie budowli do średniej wysokości dachu.
Kolory budynków zostały nadane losowo.

Mosty występują wyłącznie w formie zgeneralizowanych nawierzchni.

Model 3D miasta zawiera także model terenu (pagórki, skarpy, wypiętrzenia itp.) oraz drzewa.

Informacje o modelu 3D

Prezentowany model ma charakter uproszczony i opiera się w znacznej mierze na automatycznej klasyfikacji i generalizacji danych, stąd występują w nim nieuniknione lokalne błędy i nieścisłości (np. elementy budynków, które automat zakwalifikował jako drzewa). W efekcie możliwe było jednak objęcie nim całego obszaru miasta, a nie tylko wybranych jego fragmentów.

Model 3D Wrocławia został przygotowany na podstawie pomiarów LIDAR-owych wykonanych w roku 2011 (w ramach rządowego projektu ISOK) i oraz pomiarów lidarowych i wektoryzacji wykonanych w roku 2006 w ramach realizacji projektu Wrocławski Publiczny SIP. Powyższe dane zostały uzupełnione i dodatkowo opracowane przez pracowników działu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Finansowanie

Projekt został zrealizowany bez wydatkowania dodatkowych środków finansowych. Wykorzystano dane i oprogramowanie pozyskane w ramach innych projektów rządowych i Gminy Wrocław. Prezentowana mapa modelu 3D jest w pewnym sensie pochodną prac działu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia nad modelem 3D miasta.