Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Jedną z kluczowych informacji o mieście jest informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych i relacjach między nimi zachodzących.

Gromadzenie, analiza i dystrybucja tego typu informacji to zadanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

Tworzony od kilku lat w Urzędzie Miejskim System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.

Dzięki niemu olbrzymia masa rozproszonych dotąd danych zostaje zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający dowolną ich analizę.
SIP jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą planowania wszelkich działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych i wielowymiarowych danych o przestrzeni miejskiej.

Celem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia jest:

Od strony funkcjonalnej System Informacji Przestrzennej umożliwia administracji samorządowej między innymi:

Otwarta architektura tego systemu pozwala na włączanie doń nie tylko licznych jednostek Urzędu Miejskiego czy Gminy ale także innych jednostek administracji publicznej.

Zasoby, zasady działania oraz zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej określa zarządzenie nr 4746/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wrocławia.

Za prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia odpowiada
Jadwiga Brzuchowska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Informacji Przestrzennej i jednocześnie zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia.

Zarządzenie nr 617/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powierzenia funkcji Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Systemu Informacji Przestrzennej