Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Gminna Ewidencja Zabytków

Informacje podstawowe

Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków zawiera obiekty i obszary objęte we Wrocławiu ochroną konserwatorską, w tym obiekty Rejestru Zabytków.

Prezentowany materiał ma charakter pomocniczy - jest w trakcie uzupełniania i weryfikacji.

Szczegółowe informacje obszarach i obiektach zawarte w karcie adresowej zabytku (wraz ze zdjęciem) można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie.

Wzory ikon rozróżniające na mapie rodzaj obiektu (zabytku) są własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zostały nieodpłatnie udostępnione SIP Wrocławia na podstawie umowy licencyjnej.