System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

STRATEGICZNA MAPA HAŁASU 2022

Strategiczna mapa hałasu 2022

Opracowanie zostało wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego, umowy nr WSR-E/4/1/2021 zawartej w dniu 18.07.2021 przez Gminę Wrocław.

Odnośnik do BIP

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia strategiczna mapa hałasu jest dostępna do pobrania: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/527/strategiczna-mapa-halasu