System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

OSIEDLA WROCŁAWIA

Osiedla Wrocławia zostały utworzone, jako jednostki pomocnicze gminy, uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/110/91 z 20 marca 1991 roku.
21 stycznia 2016 roku uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/419/16 ustanowiła jednoznaczne i precyzyjne granice osiedli Wrocławia, granice te zostały zdefiniowane w formie cyfrowej. Uchwała weszła w życie 13 lutego 2016.
Z chwilą wejścia w życie wspomnianej uchwały, przynależność każdego punktu adresowego do osiedla jest uzależniona od położenia tego punktu i nie będzie już wymagała osobnej decyzji Rady Miejskiej (jak to było dotychczas).

Dostępność granic osiedli

Granice osiedli są dostępne m.in:

Wyjaśnienia nieporozumień i niejasności