Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Komunikacja utrudnienia wydarzenia masowe

Zawartość

Utrudnienia w ruchu (m.in. aktualne, przewidywane, objazdy); wydarzenia masowe mające istotny wpływ na komunikację we Wrocławiu, porty lotnicze (lotniska); dworce autubusowe; dworce i stacje kolejowe; porty i przystanie; przystanki komunikacji miejskiej; trasy, parkingi, stojaki, wypożyczalnie rowerowe; strefy (płatnego parkowania, ograniczenia prędkości, zamieszkania); postoje taksówek, stacje paliw; pikietaż dróg krajowych GDDKiA.

Wydarzenia masowe

Warstwy „Wydarzenia masowe” zawierają zestawienie najważniejszych wydarzeń, które trwają lub odbędą się na terenie miasta Wrocławia. Uwzględnia ona imprezy masowe, wydarzenia związane ze szczególnym wykorzystaniem dróg, zgromadzenia i pozostałe wydarzenie mające istotny wpływ na komunikację we Wrocławiu.

Mapa jest aktualizowana na bieżąco, na podstawie danych przesłanych przez jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz spółki należące do gminy, a także na podstawie wniosków złożonych przez zewnętrzne instytucje, organizacje i grupy obywateli. Dane dotyczące wydarzeń są aktualizowane na bieżąco przez Wydział Inżynierii Miejskiej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można uzyskać po kliknięciu myszą na ikonę danej imprezy. Wyświetli się wówczas formatka informacyjna, którą można rozwinąć do pełnego zestawienia informacji o wydarzeniu.

Pytania, uwagi, propozycje oraz informacje o ew. błędach dotyczących wydarzeń masowych prosimy kierować na adres - wim@um.wroc.pl .

Utrudnienia w ruchu

Warstwy "Aktualne..." oraz "Przewidywane..." utrudnienia w ruchu obrazują: budowy, remonty, czy awarie o dużym znaczeniu dla sieci komunikacji kołowej Wrocławia; wyznaczone objazdy dla nich prezentuje dodatkowa warstwa. Utrudnienia przewidywane to utrudnienia, które pojawią się w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.
"Zajęcia pasa drogowego" - miejsca, dla których zostały wydane zgody na zajęcie jezdni lub chodnika.

Szczegółowe informacje o utrudnieniach można uzyskać po najechaniu myszą na ikonę utrudnienia. Wyświetli się uproszczona formatka informacyjna, którą można rozwinąć do pełnego zestawienia informacji o utrudnieniu .

Oznaczenia utrudnień w ruchu

rejon aktualnie prowadzonych prac drogowych.

rejon prac drogowych, których rozpoczęcie nastąpi w najbliższych dniach.

ruch ograniczony do jednego kierunku, ze względu na prace drogowe.

zakaz ruchu dla ulic na których prowadzone są prace drogowe.

zakaz wjazdu do ulic na których prowadzone są prace drogowe.

Przewidywane utrudnienia w ruchu

objazdy

kierunek objazdu

zajęcia pasa drogowego

Przewidywane w dalszej perspektywie (roku - półtora) obszary potencjalnych utrudnień w ruchu kołowym.

Typy aktualnych utrudnień w ruchu
ograniczenia w ruchu
ruch dwukierunkowy
ruch wahadłowy
ruch jednokierunkowy
zmiana kierunku ruchu
zamknięcie całkowite

Reguły aktualizacji informacji o utrudnieniach

Dane dotyczące decyzji o zajęciu pasa drogowego są aktualizowane codziennie przez ZDiUM.

Dane dotyczące aktualnych oraz przewidywanych utrudnień w ruchu są aktualizowane co tydzień przez Wydział Inżynierii Miejskiej we współpracy z Działem Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia.
Tygodniowa aktualizacja nie oznacza jednak tygodniowego poślizgu w aktualności danych. Odpowiednie informacje i daty są wprowadzane z wyprzedzeniem.