Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
6 Luty 2017

Dział SIP Wrocławia udostępnia wykonane przez siebie narzędzia przetwarzania danych i usług przestrzennych

Dział Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, oprócz opracowywania i pozyskiwania nowych danych przestrzennych i map, wykonywania analiz przestrzennych, utrzymania i rozwoju SIP Wrocławia, opracowuje na potrzeby jednostek gminy Wrocław narzędzia do pracy z danymi przestrzennymi.

Niektóre z tych narzędzi, z racji swej potencjalnej użyteczności także dla innych użytkowników, uznaliśmy za warte warto publicznego udostępnienia.

Pierwsze z nich to rozszerzenie (add-in) do wyszukiwania ulic i adresów Wrocławia w aplikacji ESRI ArcGIS Desktop (ArcMap).

Rozszerzenie pozwala na wyszukiwanie ulic i adresów we Wrocławiu w aplikacji ArcMap.
Dane pochodzą z aktualizowanej na bieżąco Ewidencji Ulic i Adresów (EMUiA) Gminy Wrocław.

Rozszerzenie wymaga dostępu do internetu, bazując na publicznej usłudze sieciowej zlokalizowanej pod adresem:
http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/

Plik rozszerzenie oraz szczegóły na temat jego instalacji i reguł wykorzystania można znaleźć na tej stronie »

Kolejne to niewielkie narzędzie do konwersji danych pochodzących z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK).

W systemie tym rejestrowane są zdarzenia zgłoszone Policji, zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

Narzędzie zostało udostępnione w związku z, kierowanymi do SIP Wrocławia, prośbami różnych jednostek administracji publicznej o wsparcie w przetwarzaniu danych SEWIK.

Plik wykonywalny i reguły jego wykorzystania można znaleźć tej stronie »

Jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla tych jednostek administracji publicznej, które (na podstawie porozumienia z Policją) posiadają dostęp do danych SEWIK.
SIP Wrocławia w żaden sposób nie pośredniczy w pozyskiwaniu danych z systemu SEWIK.