System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

Rozszerzenie (add-in) do wyszukiwania ulic i adresów Wrocławia w aplikacji ESRI ArcGIS Desktop (ArcMap)

Informacje ogólne

Dane pochodzą z aktualizowanej na bieżąco Ewidencji Ulic i Adresów (EMUiA) Gminy Wrocław.
Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest połączenie z Internetem.
Rozszerzenie bazuje na publicznej usłudze sieciowej zlokalizowanej pod adresem:
http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/

Warunki korzystania

Bez ograniczeń, jednak bez prawa dekompilacji i dalszego wykorzystania kodu źródłowego.

Zastrzeżenia

Rozszerzenie zostało przygotowane na wewnętrzne potrzeby jednostek administracji samorządowej Wrocławia. Autorzy nie gwarantują poprawności jego działania na wszystkich konfiguracjach sprzętu i oprogramowania.

Do pobrania

Plik rozszerzenia do pobrania »

Szczegóły na temat rozszerzenia, jego instalacji i reguł wykorzystania (pdf) »