System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MAPA WŁASNOŚCIInformacje ogólne

Mapa kategorii własności udostępnia: obręby geodezyjne, działki wraz z informacją o numerze działek, kategorii własności dla działki, dane podkładowe (adresy, osie ulic, granice miasta) oraz opcjonalnie ortofotomapę z roku 2022.

Analiza własności jest dostępna na mapie w skali 1:10 000 i większych.

Informacje o działkach (warstwa dostępna w serwisie "Elementy odniesienia" oraz możliwa do przeszukiwania w wyszukiwarce "Działki") są aktualizowane raz w tygodniu.
Informacje o własnościach są aktualne na dzień 3 czerwca 2024 r.

Zwracamy uwagę, iż widoczne na tej mapie granice obrębów geodezyjnych nie są tożsame z granicami wrocławskich osiedli.

Wyszukiwanie działek

Formatka wyszukiwania działek wyświetla się domyślnie w obszarze mapy.

Formatka wyszukiwania działek

Wybieramy kolejno: obręb geodezyjny, arkusz, numer działki.
Klikamy przycisk Szukaj.
Wyświetli się jedna pozycja na liście wyników (lub więcej, jeśli wynikiem wyszukiwania jest grupa działek np. kiedy szukamy wszystkich działek arkusza).
Jednocześnie mapa przyliży się do działki. Możemy też przybliżyć się do wybranej działki (arkusza, obrębu) klikając ikonę przybliżania Ikona - Przybliż do działki

Działki można identyfikować bezpośrednio na mapie myszką (po uprzednim kliknięciu ikony identyfikacji Ikona - Identyfikacja na górnym pasku menu aplikacji mapowej). Formatka identyfikacji wyświetli także dane o typie własności.

Mechanizm wyszukiwania wyróżnia wyszukaną działkę żółtą obwódką, która po kilku sekundach automatycznie znika (i nie zawsze jest widoczny na tle koloru własności działki).
Działkę można jednak na mapie wyróżnić: chwilowo po najechaniu nań myszą na liście wyszukanych wyników lub trwale poprzez jej selekcję (ikona Ikona - Selekcja dodawanie na liście wyników wyszukania).

Lista kategorii własności prezentowanych na mapie