System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

STATYSTYKA PLANÓW

Plany uchwalone i w opracowaniu- stan na dzień 31 marca 2024
Plany Powierzchnia [ha] Udział w powierzchni miasta [%] Liczba planów
uchwalone 18535,25 63,3 543
uchwalone - w bieżącym roku 194,7 0,7 5
uchwalone obowiązujące 18535,25 63,3 543
w opracowaniu 2133,65 7,3 86
w opracowaniu - w bieżącym roku 223,34 0,8 12
w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany 1133,82 3,9 -
uchwalone i w opracowaniu 19669,07 67,2 629

Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 31 marca 2024