System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

Ostatnie nowości:

Dostępne mapy:

Mapa podstawowa
Mapa podstawowa
Plany miejscowe
Plany miejscowe
Studium 2018
Studium 2018
Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta
Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta
Studium archiwalne
Studium archiwalne
Mapa własności
Mapa własności
Giełda nieruchomości
Giełda nieruchomości
Decyzje architektoniczne
Decyzje architektoniczne
Ortofotomapy
Ortofotomapy
Fotoplany ukośne 2015
Fotoplany ukośne 2015
Demografia
Demografia
Osiedla kompletne
Osiedla kompletne
Osiedla Wrocławia
Osiedla Wrocławia
Edukacja
Edukacja
Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków
Obszar zdegradowany i rewitalizacji
Obszar zdegradowany i rewitalizacji
Mapa przyrodnicza
Mapa przyrodnicza
Decyzje o środ. uwarunkowaniach
Decyzje o środ. uwarunkowaniach
Sprawy WSR dot. usuwania drzew i krzewów
Sprawy WSR dot. usuwania drzew i krzewów
Mapa potencjału solarnego
Mapa potencjału solarnego
Udokumentowane odwierty geologiczne
Udokumentowane odwierty geologiczne
Adaptacja do zmian klimatu
Adaptacja do zmian klimatu
Mapa wysokościowa
Mapa wysokościowa
Profile wysokościowe
Profile wysokościowe
Model 3D miasta
Model 3D miasta
Strategiczna mapa hałasu 2022
Strategiczna mapa hałasu 2022
Mapa rowerowa
Mapa rowerowa
Ruch ciężarowy
Ruch ciężarowy
Komunikacja i transport
Komunikacja i transport
Wypadki i kolizje drogowe
Wypadki i kolizje drogowe
Mapa branżowa MPWiK
Mapa branżowa MPWiK
Inwestycje miejskie
Inwestycje miejskie
Ograniczenie sprzedaży alkoholu
Ograniczenie sprzedaży alkoholu

System Informacji Przestrzennej jest prowadzony przez Wydział Planowania Przestrzennego- jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia

Mapy i dane SIP mają zróżnicowany status własnościowy oraz formalny. Szczegółowe informacje na temat statusu poszczególnych warstw i danych oraz zasad ich wykorzystania można znaleźć na stronach tego serwisu (kliknij w ikonę przy danej mapie) albo kontaktując się z Działem Systemu Informacji Przestrzennej.

Pomoc do map

Instrukcja obsługi portalu mapowego szczegłówo opisuje sposób wykorzystania wszystkich jego zaawansowanych funkcji.

Stara wersja serwisu

W celu odwiedzenia starej wersji serwisu Systemu Informacji Przestrzennej zapraszamy pod adres http://geoportal.wroclaw.pl/www/old/index.shtml.