System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English


EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW WROCŁAWIA

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów (w skrócie EMUiA) jest jedynym oficjalnym wykazem ulic i adresów Wrocławia.
Ewidencja ta ma charakter bazy referencyjnej - zawiera kompletną i bieżąco aktualizowaną bazę wszystkich legalnie ustanowionych ulic i adresów Wrocławia.
Jest prowadzona przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów »

EMUiA jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.
Dane z rejestru EMUiA są wykorzystywane we wszystkich udostępnianych przez nas mapach internetowych. Na każdej mapie możliwe jest ich wyszukiwanie, lokalizacja i przeglądanie.

Wyszukiwanie, przeglądania, pobieranie adresów/ulic Wrocławia

Internetowa aplikacja służąca do wyszukiwania i przeglądania podstawowych informacji na temat ulic i adresów jest skierowana do zwykłych użytkowników. Daje wgląd do aktualnych danych adresowych oraz do informacji o punktaach użyteczności publicznej (POI). Pozwala zobaczyć lokalizację adresu/ulicy na, załączonej na każdej ze stron, aktywnej mapce.

Przeglądaj i wyszukuj bazę ulic i adresów
Przeglądaj i wyszukuj bazę punktów użyteczności publicznej

Usługa REST

Korzystasz z usługi REST i masz pytania? Skontaktuj się z nami pisząc na adres sip@um.wroc.pl.

Pliki XLSX

Codziennie aktualizowane pliki z wykazami nazw ulic i adresów z obszaru Wrocławia. Plik z adresami zawiera wykaz punktów adresowych wraz z informacją, na którym osiedlu i w której delegaturze (dawne dzielnice Wrocławia) dany adres jest położony.
Usługa jest skierowana do wszystkich użytkowników.

Pobierz plik XLSX z ulicami Pobierz plik XLSX z adresami

Plik GML

Codziennie aktualizowany plik przechowuje komplet informacji z rejestru EMUiA w formacie i strukturze zgodnej z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Usługa jest skierowana do użytkowników z obyciem informatycznym.

Pobierz plik GML z ulicami i adresami

Usługa WFS

Usługa udostępniania map w formie wektorowej, za pomocą interfejsu HTTP, w standardzie ustanowionym przez Open Geospatial Consortium (OGC).
Usługa jest skierowana do użytkowników z pewną biegłością w programach klasy GIS.

Wywołaj adres usługi WFS

Prowadzeniem części merytorycznej rejestru zajmuje się Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów wchodzący w skład Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Siedziba zespołu mieści się w budynku przy al. Marcina Kromera 44, a szczegółowe informacje dotyczące procedury ustalania numeracji porządkowej oraz wydawania zaświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej »
Opiekę techniczną nad rozwiązaniami informatycznymi służącymi do prowadzenia EMUiA prowadzi Dział Systemu Informacji Przestrzennej, przy wsparciu Centrum Usług Informatycznych.

System informatyczny "Wrospa", służący między innymi do obsługi ewidencji ulic i adresów miasta, jest wyłączną własnością Gminy Wrocław (włącznie z jego kodami źródłowymi).