System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

OGRANICZENIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Informacje podstawowe

Mapa przedstawia informacje o punktach sprzedaży napojów alkoholowych i obowiązujących w nich zezwoleniach z uwzględnieniem podziału miasta na 48 osiedli oraz z wyróżnieniem 9 osiedli, na terenie których w porze nocnej (między godziną 22:00 i 6:00) obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w punktach handlowych.

Mapa została zaprojektowana i przygotowana we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Na mapie możliwy jest podgląd:

Punkty handlowe i gastronomiczne wyświetla się na mapie, zaznaczając odpowiednią opcję na liście warstw. Oba rodzaje punktów mogą się na siebie nakładać.

Sprawdzając dany obszar miasta należy powiększać mapę aż do uzyskania widoku punktów sprzedaży (czerwone punkty – handel objęty ograniczeniem sprzedaży w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00, niebieskie punkty – handel nie objęty ograniczeniem godzin sprzedaży, zielone punkty – gastronomia).

Szczegółowe informacje o zezwoleniach w danym punkcie sprzedaży wyświetlić można, klikając na wybrany punkt, a następnie przesuwając się ikonami strzałek pomiędzy zezwoleniami wydanymi w punkcie. Jeżeli przy próbie zaznaczenia wybranego punktu nie wyświetliły się informacje o zezwoleniach w tym punkcie, a widoczna jest tylko informacja o nazwie osiedla i ograniczeniu wprowadzonym uchwałą lub braku ograniczenia, to oznacza, że należy powiększyć mapę i dokładniej wycelować kursorem w punkt.

Jeżeli przy próbie zaznaczenia wybranego punktu nie wyświetliły się informacje o zezwoleniach w tym punkcie, a widoczna jest tylko informacja o nazwie osiedla i ograniczeniu wprowadzonym uchwałą lub braku ograniczenia, to oznacza, że należy powiększyć mapę i dokładniej wycelować kursorem w punkt.

Zezwolenia wydawane są oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

Podstawa ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych na terenie niektórych osiedli:

Osiedle Stare Miasto: Uchwała Nr LX/1422/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych

Osiedla Szczepin, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Powstańców Śląskich oraz Huby: Uchwała Nr LXXVII/2011/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie niektórych jednostek pomocniczych Gminy Wrocław

Uwaga:

Informacja o punktach sprzedaży aktualizowana jest nie częściej niż 1 raz na dobę.