System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

NOWOŚCI

8 Cze 2011

Warstwa z lokalizacją wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Na mapie "Komunikacja indywidualna" udostępniona została warstwa z informacją o lokalizacji wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego


17 Maj 2011

Mapa eduakcji i nowa mapa utrudnień drogowych

Uruchomiona została mapa edukacji » (zawierająca informacje o placówkach oświatowych i obwodach szkolnych).
Przeniesiona została do mapy komunikacji » (znajdująca się dotychczas na starej aplikacji mapowej) mapa utrudnień drogowych.


6 Maj 2011

Udostępnione zostało zestawienie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Nowa strona » zawiera zestawienie rysunków MPZP w oryginalnej skali wraz z plikami geolokalizacyjnymi.


14 Kwi 2011

Uruchomiony został pierwszy serwis WMS, udostępniamy za jego pomocą ortofotomapę z roku 2009

(Udostępniona ortofotomapa jest tą samą, która jest dostępna w naszych serwisach mapowych WWW np. w "Mapie Podstawowej".)

Serwis, w formie testowej, jest dostępny jako WMS w wersji 1.1.1 oraz 1.3.0 » pod poniższym adresem
http://gis.um.wroc.pl/services/ogc_orto/MapServer/WMSServer?
Do przeglądania danych serwowanych za pomocą usługi WMS konieczne jest specjalistyczne oprogramowanie (dostępne są także aplikacje darmowe, w tym open source »).

Ze względu na testowy charakter serwisu będziemy szczególnie wdzięczni za uwagi oraz informacje o ew. błędach - sip@um.wroc.pl.


28 Mar 2011

Mapa Programu Mieszkaniowego przeniesiona została na nową aplikację mapową - Nowa wersja mapy Programu Mieszkaniowego »

Wraz z nową wersją Mapy Podstawowej uruchomione zostało nowe narzędzie - wyszukiwarka ofert nieruchomości Gminy Wrocław przedstawianych w ramach Programu Mieszkaniowego »


14 Mar 2011

Na Mapie Podstawowej udostępniona została (w grupie POI) warstwa "Miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym".

W wyniku przeprowadzonej latach 2009-2010, na terenie Wrocławia, inwentaryzacji większości obiektów użyteczności publicznej, powstała baza obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres badania ankietowego obejmował obiekty z zakresu:

Szczegółowe informacje o obiekcie i zakresie jego dostosowania dla osób niepełnosprawnych są dostępne po jego identyfikacji »


22 Lut 2011

W nowej aplikacji została udostępniona "Mapa struktury własności"

Zaktualizowane zostały także dane o działkach i strukturze własności.


27 Sty 2011

W nowej aplikacji mapowej została udostępniona mapa "Komunikacja"

Nowa mapa zawiera warstwy: średnie prędkości ruchu, parkingi i stojaki rowerowe, trasy rowerowe, strefy parkowania i uspokojonego ruchu.


21 Sty 2011

Udostępione zostały fotomapy w nowej aplikacji mapowej.