Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
8 Lis 2011

Mapa komunikacji uzupełniona została o kolejne warstwy

Mapa komunikacji uzupełniona została o warstwy: tory tramwajowe, przystanki autobusowe i tramwajowe, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, porty, przystanie.


13 Paź 2011

W formie usługi WMS udostępniona została "Mapa Podstawowa"

Do udostępnionych wcześniej danych o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (WMS/WFS) i ortofotomapy (WMS) dołączył WMS "Mapy Podstawowej"

Szczegółowe informacje


5 Paź 2011

Zaktualizowane zostały dane o działkach i strukturze własności

Prezentowane od dziś informacje o działkach są aktualne na dzień 19.09.2011.

Mapa struktury własności


7 Wrz 2011

Kolejne zasobu udostępnione jako usługi WMS oraz WFS

Od 7 września dane o miejscowych plananch zagospodarowania przestrzennego są dostępne za pomocą usług WMS oraz WFS.
Jest to dodatkowa forma dystrybucji danych o wrocławskich MPZP, po mapie internetowej oraz zestawieniu plików MPZP do pobrania.

Szczegółowe informacje


1 Sie 2011

Większa szczegółowość ortofotomapy

Od 1 sierpnia, wyświetlana w naszych serwisach mapowych, ortofotomapa z roku 2009 jest dostępna także dla skali 1:250 (dotychczas największym przybliżeniem była skala 1:500).


21 Lip 2011

Aktualizacja zestawienia - rysunki mpzp do pobrania

Zaktualizowane zostało zestawienie rysunków MPZP do pobrania
Dodane zostały rysunki nowych planów: "Beskidzka" (nr 445), "Dubois, Kurkowa" (nr 438), "Bystrzycka" (nr 350), "Most Szczytnicki" (nr 395) oraz jednego z kilku brakujących starych planów "Graniczna, Mińska" (nr 63).


8 Lip 2011

Dane o utrudnianiach już dostępne

Udostępnione zostały do pobrania dane o utrudnieniach występujących na wrocławskich drogach, w formie aktulizowanych codziennie plików shp.


17 Cze 2011

Zrekonfigurowany został podsystem starych map SIP Wrocławia

Zmodernizowaliśmy i częściowo zmieniliśmy konfigurację tej części systemu informacji przestrzennej, która odpowiada za wyświetlanie "starych" mapy SIP Wrocławia.
W efekcie poprawie uległa mi.n. szybkość ich działania. Co prawda uruchomianie "starych" map trwa niemal tyle samo co poprzednio ale operacje na mapach (przybliżanie, przesuwanie) wyraźnie przyspieszyły.
Poprawa szybkości działania dotyczy map dynamicznych czyli "Mapy MPZP" i "Mapy 3d".


8 Cze 2011

Warstwa z lokalizacją wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Na mapie "Komunikacja indywidualna" udostępniona została warstwa z informacją o lokalizacji wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego


17 Maj 2011

Mapa eduakcji i nowa mapa utrudnień drogowych

Uruchomiona została mapa edukacji » (zawierająca informacje o placówkach oświatowych i obwodach szkolnych).
Przeniesiona została do mapy komunikacji » (znajdująca się dotychczas na starej aplikacji mapowej) mapa utrudnień drogowych.