Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
6 Wrz 2018

Opublikowaliśmy nową ortofotomapę Wrocławia

Nowa fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 6-7 kwietnia 2018; rozdzielczości terenowa ortofotomapy 4 cm/pixel.
Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z o.o.
W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczna ortofotomapa jest nieco mniej atrakcyjna wizualnie ze względu na czas wykonania - jeszcze przed okresem intensywnej wegetacji. Dzięki temu jednak, w większości zastosowań, jej użyteczność jest istotnie wyższa (rozwijające się liście nie zasłaniają dróg i elementów zabudowy).
W najnowszej ortofotomapie udało się też (dzięki odpowiednim zapisom specyfikacji zamówienia) zmniejszyć efekt „kładzenia” się budynków co poprawiło końcową jakość opracowania.

Powyższa ortofotomapa Wrocławia nie jest ortofotomapą w rozumieniu rozporządzenia MSWiA „w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Tym samym nie wchodzi w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie posiada formalnych atrybutów przysługujących elementom tego zasobu.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2018

Nowa ortofotomapa została też opublikowana jako ogólnodostępne serwisy:
WMS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMSServer?
WMTS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMTS?