Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
18 Kwie 2018

Publikujemy mapę Edukacja

Mapa Edukacja » prezentuje prezentuje informacje o placówkach edukacyjnych na terenie Miasta:

 • przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, niepubliczne
 • granice obwodów szkół podstawowych
  - do roku szkolnego 2016/2017
  - od roku szkolnego 2017/2018
  - od roku szkolnego 2018/2019
 • gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • licea publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • technika publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • zasadnicze szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne szkoły ponadgimnazjalne, policealne
 • pozostałe placówki (młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno- pedagogiczne)