Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapa akustyczna 2017

Opis mapy w przygotowaniu...

Wizualizacje (3D) poziomu hałasu na fasadach budynków mieszkalnych

Mapa akustyczna umożliwia oglądanie budynków mieszkalnych w formie uproszczonych brył 3D, z oznaczonym na fasadach poziomem hałasu.

Wyświetlenie animacji z obrazem 3D wymaga identyfikacji wybranego budynku.
Budynki, które są zakwalifikowane jako mieszkalne, są oznaczone na mapie jaśniejszym kolorem.
Formatkę identyfikacji należy rozwinąć, a następnie kliknąć ikonę Ikona wizualizacji 3D