Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapa akustyczna 2017

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna Wrocławia została wykonana w ramach realizacji zamówienia publicznego, umowy nr WSR-E/2/1/2016 zawartej w dniu 26.10.2016 pomiędzy zamawiającym, Gminą Wrocław, a wykonawcą, konsorcjum w składzie:

lider konsorcjum Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. Długosza 40, 51 – 162 Wrocław
telefon/ faks: +48 71 325 25 90
e-mail: biuro@lemitor.com.pl

członek konsorcjum Akustix Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo
telefon: +48 61 625 68 00; faks: + 48 61 624 37 52
e-mail: biuro@akustix.pl

WFOSiGW - logo Dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wizualizacje (3D) poziomu hałasu na fasadach budynków mieszkalnych

Mapa akustyczna umożliwia oglądanie budynków mieszkalnych w formie uproszczonych brył 3D, z oznaczonym na fasadach poziomem hałasu.

Wyświetlenie animacji z obrazem 3D wymaga identyfikacji wybranego budynku.
Budynki, które są zakwalifikowane jako mieszkalne, są oznaczone na mapie jaśniejszym kolorem.
Formatkę identyfikacji należy rozwinąć, a następnie kliknąć ikonę Ikona wizualizacji 3D

Odnośnik do BIP

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia mapa akustyczna jest dostępna do pobrania: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/527/mapa-akustyczna