Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
6 Mar 2020

Aktualizacja mapy wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji drogowych » została uzupełniona o dane z III i IV kwartału 2019 roku.


11 Lut 2020

Aktualizacja mapy demograficznej

Mapa demograficzna » została uzupełniona o dane obejmujące rok 2019.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


23 Sty 2020

Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego. Efekt pilotażu 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z finalnymi wersjami projektów Wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego, Maślic Małych, Jerzmanowa-Jarnołtowa i Jagodna.
Wraz z aktualizacją danych w geoportalu, przygotowane zostały obszerne opracowania w formacie pdf, podsumowujące prace na każdym z osiedli i prezentujące przyjęte założenia.

Zachęcamy do korzystania z Wytycznych w dyskusji o rozwoju osiedli, podejmowanych własnych inicjatywach i dążeniach do doskonalenia własnego otoczenia.

Informacje o projekcie i odnośnik do mapy Osiedla kompletne »


23 Sty 2020

Udostępniamy mapę ograniczeń tonażowych

Mapa ograniczeń tonażowych (ruch ciężarowy) powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz firm prowadzących działalność na terenie Wrocławia, w celu wskazania możliwości dojazdu zgodnie z polityką transportową miasta.

Mapa zawiera oznakowanie ORD (organizacji ruchu docelowego/stałego) ograniczeń tonażowych obowiązujących na terenie miasta wraz z odstępstwami.

Mapa jest przedstawiona w możliwie realistyczny sposób ze wskazaniem przybliżonej lokalizacji znaku oraz orientacją. Tabliczki pod znakami wyświetlają się w sposób umożliwiający przeczytanie i są „doklejone” do znaku, którego dotyczy odstępstwo.
Po kliknięciu na konkretny znak, jest możliwość odczytania szczegółów danego znaku drogowego (wartość znaku i symbol znaku) jak również wyświetlenia zdjęcia znaku.

Dane o obowiązującym oznakowaniu ograniczeń tonażowych są aktualizowane na bieżąco, zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORD oraz po wyniesieniu oznakowania w teren.
Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie może być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych.

Szczegóły na temat mapy dostępne są na stronie - Ruch ciężarowy »


13 Lis 2019

Udostępniamy mapę wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji (stworzona dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu) pokazuje szczegółowe informacje o: lokalizacji, uczestnikach oraz charakterze wypadków i kolizji drogowych we Wrocławiu.
Dane obejmują okres od roku 2013 do połowy roku 2019.

Szczegóły na temat mapy dostępne są na stronie - Mapa wypadków i kolizji drogowych »


4 Lis 2019

Opublikowaliśmy projekt wytycznych przestrzennych na rzecz Osiedla kompletnego

Zapraszamy na konsultacje projektu wytycznych przestrzennych na rzecz Osiedla kompletnego dla czterech jednostek urbanistycznych.

Spotkania konsultacyjne

Formularz opinii | 4–24 listopada 2019 r.

Informacje o projekcie i odnośnik do mapy Osiedla kompletne »


25 Wrz 2019

Udostępniamy mapę i wyszukiwarkę lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.
Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającą adresowi zamieszkania, siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Mapa z wyszukiwarką lokali wyborczych do wyborów parlamentarnych 2019 »


12 Wrz 2019

Decyzje architektoniczne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowaliśmy dwie nowe mapy: Decyzje architektoniczne i Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje architektoniczne » zawierają wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa. Można w niej m.in. zobaczyć sprawy związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » zawierają sprawy prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Więcej informacji można uzyskać w opisach map.


22 Maj 2019

Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Mapa potencjału solarnego prezentuje bogaty zestaw, szczegółowo opracowanych przez System Informacji Przestrzennej Wrocławia danych, o ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków. Dane w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące prezentowane są w rozbiciu na składowe promieniowanie bezpośrednie (IDH), promieniowanie rozproszone (ISH) oraz promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Poprzez identyfikacje użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o potencjale solarnym wybranego budynku (w watogodzinach) w wybranej formie (w tym interaktywnego wykresu czy raportu z opcją eksportu do wielu formatów - Excel, pdf, xml itp.) oraz o potencjale solarnym wskazanej komórki 1 na 1 metr.

Użytkownicy mają też możliwość weryfikacji potencjału solarnego przykładowego panelu słonecznego poprzez wyrysowanie jego powierzchni na dowolnym dachu. W wyniku otrzymując roczną sumę natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego (IDH) dla narysowanego obszaru. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i zmieniającą się wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Odnośnik do mapy, więcej informacji o mapie potencjału solarnego oraz o interpretacji wyników na niej prezentowanych można znaleźć na stronie o mapie solarnej »

Zważywszy na zaawansowany charakter prezentowanych analiz, gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników mapy do zapoznania się z powyższą stroną. Ułatwi to poprawną interpretacją otrzymywanych wyników.


9 Maj 2019

Wybory do PE. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Wpisanie adresu zamieszkania wyświetla lokalizację przypisanej mu obwodowej komisji wyborczej.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe". Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.
Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.