Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
22 Maj 2019

Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Mapa potencjału solarnego prezentuje bogaty zestaw, szczegółowo opracowanych przez System Informacji Przestrzennej Wrocławia danych, o ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków. Dane w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące prezentowane są w rozbiciu na składowe promieniowanie bezpośrednie (IDH), promieniowanie rozproszone (ISH) oraz promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Poprzez identyfikacje użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o potencjale solarnym wybranego budynku (w watogodzinach) w wybranej formie (w tym interaktywnego wykresu czy raportu z opcją eksportu do wielu formatów - Excel, pdf, xml itp.) oraz o potencjale solarnym wskazanej komórki 1 na 1 metr.

Użytkownicy mają też możliwość weryfikacji potencjału solarnego przykładowego panelu słonecznego poprzez wyrysowanie jego powierzchni na dowolnym dachu. W wyniku otrzymując roczną sumę natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego (IDH) dla narysowanego obszaru. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i zmieniającą się wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Odnośnik do mapy, więcej informacji o mapie potencjału solarnego oraz o interpretacji wyników na niej prezentowanych można znaleźć na stronie o mapie solarnej »

Zważywszy na zaawansowany charakter prezentowanych analiz, gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników mapy do zapoznania się z powyższą stroną. Ułatwi to poprawną interpretacją otrzymywanych wyników.