System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English
14 Mar 2011

Na Mapie Podstawowej udostępniona została (w grupie POI) warstwa "Miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym".

W wyniku przeprowadzonej latach 2009-2010, na terenie Wrocławia, inwentaryzacji większości obiektów użyteczności publicznej, powstała baza obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres badania ankietowego obejmował obiekty z zakresu:

Szczegółowe informacje o obiekcie i zakresie jego dostosowania dla osób niepełnosprawnych są dostępne po jego identyfikacji »