System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English
13 Paź 2023

Publikujemy mapę Adaptacja do zmian klimatu

Mapa przedstawia różne aspekty zarządzania wodą w mieście. Stanowi kompendium wiedzy na temat podejmowanych inicjatyw ekologicznych przez Władze Miasta.
Pierwsza warstwa ilustruje aktywność osiedli w ramach programu „Złap Deszcz”, przedstawiając liczbę dotacji oraz zrealizowane instalacje służące gromadzeniu wody deszczowej.
Druga warstwa skoncentrowana jest na edukacyjnym programie „Wrocławska Kranówka”, promującym korzystanie z wody kranowej w szkołach, ma nie tylko zachęcić młodych ludzi do zdrowszego trybu życia, ale również zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt konsumpcji wody.
Trzecia warstwa mapy poświęcona jest z kolei programowi „Lubię Deszcz”, który przez serię warsztatów edukacyjnych, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Wrocławia.

Więcej informacji o programach i odnośnik do mapy Adaptacja do zmian klimatu»