Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Projekt Studium 2017

Zawartość mapy

Konsultacje

Warstwa z konsultacjami prezentuje czas i miejsce spotkań, na których możliwa będzie dyskusja nad nowym dokumentem z planistami z Biura Rozwoju Wrocławia. Na spotkanie może przyjść każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Należy jednak zaznaczyć, że w spotkania będą lokalne w swojej naturze i duskusja będzie kierowana na okolice, w których się odbywa.

Możliwe jest wyszukiwanie proponowanego miejsca spotkania dla danego adresu w mieście. Należy jednak pamiętać, że kryterium wyszukiwania nie jest odległość, lecz przynależność do obszaru pod który przygotowane będzie spotkanie.

Projekt Studium

Warstwa zawiera komplet rysunków projektu Studium. Legenda obecnie wyświetlanego rusunku znajduje się w panelu "Legenda" w lewym dolnym rogu strony.

Karty Jednostek Urbanistycznych

Na mapie możliwy jest podgląd Kart Jednostek Urbanistycznych będących częścią nowego Studium. By wyświetlić treści kart należy kliknąć w dowolne miejsce na mapie i zidentyfikować żądaną jednostkę urbanistyczną. Następnie należy kliknąć w ikonę aby otworzyć kartę jednostki.