Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski

SPRAWY WSR DOT. USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Informacje podstawowe

Mapa prezentuje dane nt. postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW na podstawie przepisów, m.in. o których mowa w ustawie o ochronie przyrody (art. 83-89) oraz w ustawie o transporcie kolejowym (art. 56-57a).

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody wyodrębniono następujące kategorie spraw:

a) symbol Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów - z naliczeniem opłat:
Kategoria spraw, dla których przyczyną usunięcia drzew i krzewów jest kolizja z zamierzeniem budowlanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

b) symbol Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów - bez naliczenia opłat:
Kategoria spraw, dla których przyczyną usunięcia drzew i krzewów są względy fitosanitarne (obumarcie, zamieranie, wypróchnienia) i/lub zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia. W tej kategorii spraw znajdą się również postępowania prowadzone w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym.

c) symbol Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów:
Kategoria spraw, które prowadzone są z urzędu w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych, za:

  1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
  4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;
  6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.

d) symbol Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa:
Kategoria spraw dotyczy wyłącznie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a usunięcie drzew nie wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej.

e) symbol Uznanie drzewa / krzewu za złom / wywrot:
Kategoria spraw dotyczy przypadków, dla których zachodzi potrzeba kwalifikacji najczęściej drzew jak złom/wywrot, które w wyniku zwykle zjawisk atmosferycznych uległy uszkodzeniu.
Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Każdej z kategorii spraw przydzielono inny kolor symbolu na mapie.
Sprawy w toku posiadają tylko obwódkę, zaś sprawy zakończone obwódkę i wypełnienie w postaci szrafury.

Prezentowane dane dotyczą spraw, które wprowadzono lub zaktualizowano w nowej wersji zbioru danych od 1 września 2021 r.
Pozostałe dostępne dane będą dołączane do zbioru sukcesywnie w najbliższych miesiącach.

Wyszukiwanie spraw

Z rozwijalnej listy możemy wybrać kategorię spraw (nie jest to konieczne), zaś w polu tekstowym wpisujemy szukana frazę (znak sprawy lub tytuł).
Klikamy przycisk Szukaj.
Na liście wyników wyświetli się jedna grupa spraw (gdy wyszukiwanie zawężono do konkretnej kategorii) lub więcej (jeśli nie wybrano kategorii). Aby wyświetlić sprawy z danej grupy należy kliknąć w belkę z nazwą kategorii.
Kliknięcie na wybrany obiekt wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowaną sprawą dot. usuwania drzew i krzewów.

wyszukiwanie

Identyfikacja spraw

Szczególowe informacje o sprawie można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Kolory grafik w formatkach identyfikacji nawiązują do kolorów użytych w symbolach dla poszczególnych kategorii spraw.

identyfikacja