Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski

DECISIONS OF WROCŁAW ARCHITECTURE DIVISION

Informacje podstawowe

Mapa prezentuje dane dotyczące wybranych spraw prowadzonych do 2 stycznia 2022 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa UMW, a od 3 stycznia 2022 r. w Wydziale Architektury i Zabytków UMW oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego UMW.

Poszczególne sprawy podzielone są na grupy wg następującego porządku:

a) symbol pozwolenie na budowę:

b) symbol pozwolenie na rozbiórkę: c) symbol ustalenie warunków zabudowy: d) symbol zgłoszenie budowy lub robót budowlanych: e) symbol inne:

Każdej z grup przydzielono inny kolor symbolu na mapie.

Dane dotyczą spraw dla których wydano decyzje lub dokonano zgłoszenia od 1 stycznia 2006 r.

Dane dotyczące decyzji widoczne są na mapie w przypadku uzyskania przez nią ostateczności, dane dotyczące zgłoszeń budowy lub robót budowlanych widoczne są od momentu dokonania zgłoszenia.

Źródłem lokalizacji jest rejestracja graficzna (dokładna granica wprowadzona przez operatora) lub lista działek, których sprawa dotyczyła (działki, dla których udało się przypisać geometrię scalane są w jeden obszar). Ze względu na duży zakres czasowy, którego dotyczą dane, nie dla wszystkich spraw udało się utworzyć lokalizację, lub lokalizacja może być niekompletna.

Aktualizacja danych odbywa się raz dziennie.

Wyszukiwanie spraw

Wyszukiwarka spraw umożliwia wyszukanie decyzji według grupy i rodzaju sprawy, po fragmencie nazwy inwestycji, a także po numerach wniosku i decyzji oraz datach wniosku i decyzji.

wyszukiwanie

Identyfikacja spraw

Szczególowe informacje o sprawie można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Kolory grafik w formatkach identyfikacji nawiązują do kolorów użytych w symbolach dla poszczególnych grup spraw.

identyfikacja