Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski

DECISION ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Informacje podstawowe

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (zwane dalej: „decyzje”) wydawane są na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikacja przedsięwzięć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonywana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyróżnia się:

Zawartość mapy

Mapa zawiera decyzje, które zostały wydane od 2016 r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW działający w imieniu Prezydenta Wrocławia.

Szczegółowe informacje o decyzji można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Dostępne są następujące informacje: data wpływu wniosku, nazwa przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz data i znak wydanej decyzji.

identyfikacja

Wyszukiwarka decyzji Znajdź decyzję umożliwia wyszukanie ich po fragmencie znaku sprawy oraz nazwy przedsięwzięcia, a także według dat wpływu wniosku i wydania decyzji.

wyszukiwanie

Aby znaleźć decyzję obejmującą daną działkę lub ulicę / adres polecamy skorzystać z wyszukiwarek Działki lub Ulice, miejsca, adresy, które również są dostępne na mapie.