Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  • przez e-mail: wpl@um.wroc.pl
  • telefonicznie: +48 71 777 73 25, +48 71 777 86 60

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  • przez e-mail: iod@um.wroc.pl
  • telefonicznie: +48 717 77 77 24.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (ewidencja użytkowników, przydzielanie uprawnień), który gromadzi oraz przetwarza dane przestrzenne związane z realizacją zadań ustawowych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – Art. 6, ust. 1e RODO.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy (realizacji celu przetwarzania).

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Aplikacja geoportal.wroclaw.pl/poi instaluje pliki cookies, które są niezbędne do działania niektórych jej funkcjonalności. Nie pozyskujemy w ten sposób żadnych danych osobowych i nie przekazujemy żadnych danych źródłowych podmiotom trzecim.

Korzystanie z serwisu geoportal.wroclaw.pl/poi przy włączonej obsłudze plików cookies w przeglądarce jest przez nas traktowane jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego Państwo korzystają.
Jeżeli się Państwo na to nie zgadzają, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookies narusza Państwa prywatność można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer.

W przeglądarce Google Chrome.

W przeglądarce Opera.

W przeglądarce Microsoft Edge.

Różne modele telefonów mogą tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.