ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 5

54-530 Wrocław