ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 5

50-457 Wrocław