ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 12

54-530 Wrocław