ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 12a

54-530 Wrocław