ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 11

50-457 Wrocław