ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 7

50-457 Wrocław