ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1

50-457 Wrocław