ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 22

54-530 Wrocław