ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 3

54-530 Wrocław