ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4

50-457 Wrocław