ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6

50-457 Wrocław