ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 17

54-530 Wrocław