ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 10

50-457 Wrocław