ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 2

54-530 Wrocław