ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 15

54-530 Wrocław