ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 24

54-530 Wrocław