ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 9

50-457 Wrocław