ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 6

54-530 Wrocław