ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 3

50-457 Wrocław