ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 8

50-457 Wrocław