ul. Heleny i Ludwika Adamczewskich 10

54-530 Wrocław